Här finns styrdokument, alltså stadga och reglemente för Elektroteknologsektionen. Vill du skriva en motion till sektionsmötet, använd mallen nedan.

  Ekonomiformulär [+]

  Kallelse [+]

  Mallar [+]

  Mötesprotokoll [+]

  Nästkommande sektionsmöte [+]

  Policydokument [+]

  Styrdokument [+]