The ABB and Young Scientists Scholarship

How does spending your summer at ABB Corporate Research, conducting your very own research project sound? How about getting paid for this opportunity? If you’re a university student between the ages of 18 and 25, this is no longer a far-fetched fantasy!
Apply for The ABB and Young Scientists Scholarship before 1 March and seize the opportunity of an academic lifetime!
For further details and application forms visit: https://www.ungaforskare.se/stipendier-universitetet/

Teknlogstipendium 2016

För att stödja och uppmuntra teknologer vid tekniska universitet och högskolor att inrikta sig mot elkrafttekniken har Gothia Power instiftat ett teknologstipendium, som delats ut varje år sedan 2007.
Stipendiet delas ut till teknolog som:

– har uppnått minst 180 högskolepoäng inom civilingenjörsutbildningen eller motsvarande;

– har goda studieresultat;

– har intresse och fallenhet för elkraftteknik;

– är positiv, utåtriktad och målmedveten;

– har förmåga att uttrycka sig i tal och skrift;

– kan fokusera utan att tappa omvärldsperspektivet.

Stipendiet är på 10 000 SEK, och delas ut i maj1, 2016. Vi vill ha Din ansökan senast den 15 mars, 2016. Har Du frågor eller funderingar, kontakta Daniel Karlsson; tel. 0732-498923, alternativt E-post, enligt nedan.
Din ansökan skickar Du till:

daniel.karlsson@gothiapower.com

alternativt:

Gothia Power AB Att: Daniel Karlsson Fredriksbergsgatan 7 212 11 Malmö

Ansökan, som Du utformar själv, bör innehålla ett personligt brev, en meritförteckning och ett betygsutdrag.
Stipendiaterna utses av en kommitté bestående av:

Professor Göran Andersson, ETH, Zürich; Professor em. Gustaf Olsson, LTH; och Docent Daniel Karlsson, Gothia Power AB.
Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Mer information om Gothia Power hittar Du på vår hemsida: www.gothiapower.com.

 


 

Adelsköldska stipendiet

Rese stipendium


 

Vet du om att du kan få pris för ditt exjobb/avhandling?

SER, Sveriges Elektro- och Dataingenjörers Riksförening, delar varje år ut två SER Prize för att tydliggöra de svenska elektro/data/IT-ingenjörernas viktiga roll för en smart och hållbar samhällsutveckling. Priset för årets bästa exjobb/avhandling (SER Junior Prize) är, förutom äran, SEK 10 000:-. För att inte missa detta, nominera dig/ditt arbete direkt. Sista dag för nomineringar är 2016-03-12.

Mer information och hur du gör praktiskt hittar du på : http://www.ser.se/ser-prize/utlysning-ser-prize-2016/

Välkommen med din nominering.