Vad gör SNE?

Studienämnden Elektros syfte är att granska och upprätthålla kvalitén på utbildningen på elektroteknikprogrammet. Detta gör vi bl.a. genom att utvärdera så gott som alla kurser som finns på programmet och ser till att det finns kursutvärderare till dessa kurser.

SNE ordnar även arrangemang som gynnar studiemotivationen på sektionen såsom pluggfrukostar och pluggkvällar kontinuerligt under varje läsperiod, samt diverse studierelaterade arrangemang som t.ex. Studentrösten.

Utvärderingsprocessen

I princip alla kurser på elektroprogrammet årskurs 1-3 utvärderas av SNE. Innan läsperiodens början eller senast under läsvecka 1 tillsätts kursutvärderare till kurserna. De fungerar som en kanal mellan klassen, föreläsare och studienämnden under hela läsperioden. Under läsvecka 4 eller 5 har kursutvärderaren kurslunch tillsammans med föreläsaren och diskuterar hur kursen har varit hittills. Vad som har varit bra och vad som kan förbättras. I slutet på läsperioden utformas en enkät utav kursutvärderare, föreläsare och SNE. Enkäten skickas ut efter avslutat kurs till alla som är registrerade på den. Efter några veckor hålls en kursnämnd, ett möte med föreläsare, kursutvärderare, studienämnden och en representant från högskolan som håller i mötet. Under kursnämnden diskuteras det hur kursen har varit utifrån enkätsvaren. Mötena protokollförs och kan finnas på hemsidan.